Wij concentreren ons met name op het vervoer van zeecontainers van
verschillend formaat ( 20 - 30 - 40 - 45 ft ).
Ook vloeistofcontainers behoren tot de mogelijkheid.

Wij verzorgen uw vracht en zien het als een uitdaging om nauwgezet en tot uw
volle tevredenheid de lading te behandelen. Uiteraard van deur tot deur.